DGC de Vallei 033 - 286 32 76
Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein 030 - 202 70 70
Dierenkliniek de Arker 033 - 246 25 26

Behandeling

Behandeling

Kanker is een van de meest behandelbare chronische ziekten bij huisdieren, vergeleken met bijvoorbeeld hartfalen, suikerziekte en de meeste nieraandoeningen.

Zodra het duidelijk is welk type kanker het dier heeft en hoever de ziekte is gevorderd (zie diagnostiek) kunnen wij de behandelopties voor uw dier met u bespreken. Wij informeren u over de behandelmogelijkheden, met als doel genezing of verlenging van het leven op een verantwoorde manier. Wij bepalen samen met u wat voor uw huisdier en uw situatie de beste behandelingsmogelijkheid is. De kwaliteit van leven van het dier staat hierbij altijd voorop.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is kanker bij dieren vaak goed behandelbaar. Er zijn diverse behandelmethoden, zoals chirurgie (operatie), chemotherapie, radiotherapie (bestraling) en immunotherapie. Afhankelijk van het type kanker wordt een methode gekozen. Bij sommige patiënten wordt er gekozen voor een combinatie van methoden om de effectiviteit van de behandeling te verhogen.

Chirurgie

Chirurgie is de belangrijkste therapie voor tumoren en kan in vroeg stadium genezend zijn.  De methode wordt vooral toegepast bij goedaardige tumoren en kwaadaardige tumoren die (nog) niet zijn uitgezaaid en qua locatie goed te verwijderen zijn. Hierbij is het doel de tumor volledig te verwijderen. Om dit te bereiken is het vaak nodig de tumor ruim weg te snijden. Chirurgie kan alleen worden toegepast of in combinatie met andere methoden, zoals chemotherapie en bestraling.

Chemotherapie

Chemotherapeutica (cytostatica) zijn medicamenten die de celdeling remmen. Chemotherapie roept nogal eens wat negatieve reacties op. Vrijwel iedereen heeft wel een kennis of familielid die chemotherapie heeft ondergaan. Bij mensen zijn de bijwerkingen vaak hevig. Bij dieren worden echter veel lagere doseringen gebruikt dan bij de mens, waardoor dieren chemotherapie in vergelijking met mensen een stuk beter verdragen. Over het algemeen is onze ervaring dan ook dat dieren minimale bijwerkingen vertonen. De kwaliteit van leven van het dier staat voor ons voorop en moet ten alle tijde gewaarborgd blijven. Hierdoor is genezing niet altijd reëel, maar kan het leven wel op een verantwoorde manier verlengd worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

In onze kliniek wordt chemotherapie toegepast. Wij beschikken over een speciale oncologieruimte waar veilig cytostatica toegediend kan worden. Afhankelijk van het gekozen protocol, bestaat de chemotherapie uit medicatie die per tablet wordt gegeven, per infuus wordt toegediend of lokaal in de tumor wordt gebracht. Een infuusbehandeling gebeurt altijd poliklinisch en de eigenaar blijft gedurende de behandeling bij zijn dier, tenzij hij zelf anders beslist. Zelden is een sedatie of anesthesie nodig, tenzij het om zeer angstige of agressieve dieren gaat. De dieren krijgen achteraf een beloning om ze gerust te stellen. Het dier gaat ook direct mee naar huis met instructies voor de volgende dagen. De duur van een behandeling varieert van ongeveer 15 minuten tot 45 minuten afhankelijk van het product dat wordt gebruikt.

Indicaties voor chemotherapie

Chemotherapie wordt vooral toegepast bij tumoren die niet te opereren zijn of als aanvulling na een chirurgische behandeling. Niet alle tumoren zijn gevoelig voor chemotherapeutica. Veel voorkomende indicaties voor chemotherapie zijn:

  • Maligne lymfoom (lymfeklierkanker): deze vorm van kanker komt zeer veel voor bij dieren. Chemotherapie is vaak een zeer effectieve therapie.
  • Leukemie: minder vaak voorkomend dan maligne lymfoom. Bepaalde vormen van leukemie reageren goed op chemotherapie.
  • Tumoren waarbij na chirurgische verwijdering vrijwel zeker nog (micro)metastases aanwezig zijn, bijvoorbeeld botkanker (osteosarcoom)
  • Multipel myeloom (plasmaceltumor)

Andere vormen van kanker waarbij mogelijk chemotherapie geïndiceerd kan zijn: niet-operabele mastocytomen, milttumoren (hemangiosarcoom), blaashalstumoren, hersentumoren, peri-anale adenocarcinomen en plaveiselcelcarcinoom.

Veiligheid

Veiligheid speelt een belangrijke rol binnen onze kliniek en dus is er ook veel tijd en geld in geïnvesteerd.

  • Wij maken gebruik van speciale chemohandschoenen, wij bereiden de chemo voor in speciaal daarvoor bestemde kasten, er wordt gebruik gemaakt van speciale gesloten spuiten en naalden en al het afval wordt verwerkt als gevaarlijk chemisch afval.
  • Wij zullen geen dieren behandelen die tijdens hun ‘uitscheidingsperiode’ niet weggehouden kunnen worden bij zwangere vrouwen en zeer jonge kinderen, in het bijzonder “kruipende kinderen”.
  • U krijgt een veiligheidsprotocol uitgereikt met alle informatie omtrent de chemotherapie van uw dier.
  • Uitgebreide informatie wordt na elke behandeling gegeven aan de eigenaar betreffende de te verstrekken medicatie en omgang met urine, ontlasting, braaksel, bloed en speeksel gedurende de excretieperiode.

Bovendien kunt u altijd contact opnemen met een van onze dierenartsen. Dankzij onze 24/7 bereikbaarheid kunt u dag en nacht bij een van onze dierenartsen terecht.

Radiotherapie (bestraling)

Bij sommige tumoren is radiotherapie het meest effectief. Radiotherapie wordt zowel curatief (met als doel genezing) als palliatief (levensverlengend) ingezet. Radiotherapie kan ook worden ingezet als aanvullende therapie na chirurgisch ingrijpen. Mocht uw dier in aanmerking komen voor bestraling, dan zullen wij u doorverwijzen naar Dierenkliniek de Korte Akkeren in Gouda of de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.