DGC de Vallei 033 - 286 32 76
Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein 030 - 202 70 70
Dierenkliniek de Arker 033 - 246 25 26

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Pre-anesthetisch bloedonderzoek, zinvol?

Lees hier waarom het belangrijk is om een pre-anesthetisch bloedonderzoek te doen voordat uw dier onder narcose wordt gebracht.

Het nut van een pre-anesthetisch bloedonderzoek voorafgaand aan narcose wordt zowel in de veterinaire (dieren) als in de humane (mensen) geneeskunde regelmatig ter discussie gesteld. In de praktijk is het verband tussen pre-anesthetisch bloedonderzoek en meer zekerheid voor de patiënt niet altijd even duidelijk zichtbaar. Bovendien leidt het pre-anesthetisch bloedonderzoek tot meer kosten voor de patiënt eigenaar.

Belang van pre-anesthetisch bloedonderzoek

Hieronder een aantal argumenten waarom het wel belangrijk is om een bloedonderzoek uit te voeren voordat een dier onder narcose wordt gebracht:

 • Vaststellen van de gezondheidstoestand van een patiënt
  Ontdekken van aanwezige aangeboren afwijkingen of andere aandoeningen, die niet zichtbaar zijn door anamnese (= vraaggesprek) en klinisch onderzoek (= lichamelijk onderzoek van het dier). Deze kunnen een groot risico vormen bij de narcose.
 • Beoordelen van de lever- en nierfunctie
  De lever en nieren spelen een belangrijke rol bij het omzetten (metaboliseren) en uitscheiden van narcose middelen.
 • Beoordelen van het rode/witte bloedbeeld en stollingsonderzoek
  Bij een pre-anesthetisch bloedonderzoek worden het rode/witte bloedbeeld en de stollingsfactoren niet standaard getest. Indien de dierenarts dit nodig vindt, kan dit ook onderzocht worden.
 • Bepalen van de referentiewaarden van de individuele patiënt
  Dit wil zeggen dat de waarden als uitgangswaarden gebruikt kunnen worden bij toekomstige onderzoeken. Dit is vooral belangrijk bij oudere dieren.

Samenvattend heeft het pre-anesthetisch bloedonderzoek dus meerdere voordelen. De dierenarts krijgt een goed beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Tevens biedt het de mogelijkheid om aanwezige gezondheidsrisico’s te ontdekken, die worden veroorzaakt door verborgen aandoeningen of aandoeningen die zich nog in een vroeg stadium bevinden. Als reactie daarop kunnen anesthesieprotocollen worden aangepast en de kans op onvoorziene complicaties wordt verkleind.

In onze praktijk adviseren wij altijd, zeker bij oudere dieren, voorafgaand aan een operatie een bloedonderzoek te laten verrichten. Als het resultaat goed is (alle waarden vallen binnen de referentiewaarden), biedt dit geruststelling voor de eigenaar en het geeft de dierenarts de zekerheid dat al het mogelijke is gedaan om de narcose risico’s in te perken.

Terug naar Columns