DGC de Vallei 033 - 286 32 76
Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein 030 - 202 70 70
Dierenkliniek de Arker 033 - 246 25 26

Diabetes Mellitus bij de kat

Diabetes Mellitus bij de kat

Suikerziekte of diabetes mellitus een aandoening waarbij de glucose (suiker) concentratie in het bloed continu verhoogd is. Normaal gesproken zorgt het in de alvleesklier geproduceerde insuline voor opname van dit glucose in de weefsels. Wordt er te weinig insuline geproduceerd of reageren de cellen niet meer goed op dit insuline, dan wordt het glucose niet meer opgenomen. De organen komen daardoor suiker tekort, terwijl suiker zich ophoopt in het bloed. Dit is schadelijk voor de gezondheid van uw kat!

Symptomen

Veel voorkomende symptomen bij katten met suikerziekte zijn:

  • Veel drinken en plassen
  • Hongerig
  • Afvallen en vermageren
  • Meer slapen
  • Minder goed onderhouden vacht/ mottige vacht

In een ver gevorderd stadium kan er een complicatie optreden, diabetische keto-acidose genoemd, waarbij het bloed verzuurt. Dan wordt er acute sloomheid, geen eetlust en braken. Dit is een spoed geval.

Oorzaken

Overgewicht en te weinig lichaamsbeweging vormen bij de kat de belangrijkste oorzaak van suikerziekte! De suikerziekte kan verdwijnen op het moment dat tijdig de juiste therapie wordt ingezet, de kat op dieet wordt gezet en de hoeveelheid beweging toeneemt!

Naast deze belangrijkste oorzaak van suikerziekte bestaan diverse andere oorzaken voor deze aandoening. Het is daarom ook altijd raadzaam om deze onderliggende oorzaken uit te sluiten. Onderstaand hiervan een globaal overzicht:

  • Ongesteriliseerde poezen lopen een veel groter risico op de ontwikkeling van suikerziekte dan gesteriliseerde poezen. Daarnaast resulteert het gebruik van de poezenpil in een belangrijke toename van het risico op suikerziekte.
  • Langdurige en/of hoge dosering corticosteroïden (zoals prednison) kunnen leiden tot suikerziekte.
  • Bij één op de vier katten met suikerziekte blijkt een groeihormoon producerende tumor in de hersenen de oorzaak te zijn (acromegalie). Vaak is de suikerziekte bij deze katten slecht met insuline te reguleren.
  • Problemen met de alvleesklier (ontsteking o.a.) kunnen de oorzaak zijn van suikerziekte.

Diagnose

Bij een kat met suikerziekte is de concentratie glucose in het bloed te hoog. Ook zien we glucose in de urine. Katten kunnen echter ook een verhoogd glucose in het lichaam hebben door een acute stress situatie. Daarom wordt er bij katten altijd een aanvullende bloed test gedaan om de diagnose zeker te weten. Dit is het fruktosamine gehalte.

Therapie

Insuline

Bij een kat met suikerziekte zal tweemaal daags insuline moeten worden toegediend door middel van een onderhuidse injectie. Dit wordt door bijna alle katten goed geaccepteerd en is voor eigenaren goed te doen. Wij zullen u leren hoe u dit uitvoert. Het is belangrijk dat uw kat voor het geven van de insuline al gegeten heeft. Anders kan hij of zij een hypo krijgen. Geeft u uw kat tweemaaldaags voer, dan dient u de insuline dus na de maaltijd toe te dienen.

Helaas bestaat er niet één bepaalde dosering insuline die voor alle katten met suikerziekte leidt tot de gewenste glucose concentratie. Per kat zal dan ook moeten worden uitgezocht wat de optimale dosering is. Dit wordt gedaan door controle momenten in te plannen. Het controle moment vindt plaats op de het moment dat het glucose in het bloed op het laagste punt zit. Bij elke kat kan dit moment anders zijn, maar varieert tussen de vier en zeven uur na het toedienen van de insuline. Om dit exacte moment vast te stellen, wordt er een dagcurve gemaakt. Hierbij wordt het tijdstip van insuline toediening genoteerd, waarna ieder uur of iedere twee uur de glucose concentratie wordt bepaald. Aan de hand hiervan kan worden gezien wanneer de bloedsuikerspiegel zijn laagste punt bereikt. Zo weet u op welk moment u het beste de bloedsuiker controles uit kunt voeren.

Het is belangrijk regelmatig te controleren hoe hoog het glucose in het bloed is.
Zeker in het begin moet de juiste dosering insuline gevonden worden. Te weinig insuline, en uw kat zal nog steeds symptomen en problemen van suikerziekte blijven houden. Te veel insuline en uw kat loopt het risico op een gevaarlijke hypo: hongerig, trillerig, sloom en slaap en soms toevallen en zelfs een coma. U kunt dit behandelen door glucose (dextrose tabletje, siroop etc) in de bek van uw kat te stoppen en daarna enkele kleine (eiwitrijke) maaltijden aan te bieden.

Elke kat zal anders reageren op insuline en een andere dosering nodig hebben. De bloedsuikerspiegel van een gezonde kat ligt tussen de vier en zes mmol/L. Dit is dan ook de richtlijn. De controles zullen in het begin elke één tot twee weken zijn, als het goed gaat worden de controles afgebouwd tot elke drie en elke zes maanden.

Dieet

Het is belangrijk om katten met suikerziekte een vezelrijk dieet te geven met een hoger eiwitgehalte en complexere koolhydraten, waarbij de glucose trager vrij komt. Hierdoor blijft de bloedsuikerspiegel veel constanter en stijgt niet snel.

Naast het type voeding is de hoeveelheid voeding van belang, teneinde overgewicht (belangrijkste risicofactor voor diabetes!) te laten verdwijnen en/of te voorkomen.

Bij voorkeur worden er vaak kleine beetjes voer gegeven verdeeld over de dag. Als een kat netjes op gewenst gewicht kan blijven wanneer continu brokjes beschikbaar zijn, dan heeft dit de voorkeur.

Beweging

Is suikerziekte het gevolg van te weinig lichamelijke activiteit, dan vormt het stimuleren van lichaamsbeweging een belangrijk onderdeel van de therapie. Dit kunt u doen door te spelen met uw kat, door het voer door uw huis te verspreiden en door bijvoorbeeld een voerbal te gebruiken, waar telkens een brokje uit komt rollen als uw kat de bal laat bewegen.

Prognose

De prognose van suikerziekte is over het algemeen gunstig. Zijn overgewicht en te weinig beweging de oorzaak van de suikerziekte, dan verdwijnt bij ongeveer één op de vier katten de suikerziekte geheel, als gevolg van een juiste aanpak (afvallen, meer beweging, suikerziekte dieet en insuline) en is uiteindelijk geen insuline meer nodig.

Suikerziekte is een bewerkelijke aandoening die tijd, aandacht en helaas ook geld vraagt. Een nauwgezette therapie met regelmatige controles is noodzakelijk om vervelende gevolgen van suikerziekte te voorkomen en uw kat zo gezond mogelijk te maken en te houden.

Copyright: VetVisuals® International

Terug naar Columns